CNC stroje

Lokální hasicí zařízení FIREDETEC® je automaticky velmi jednoduchý systém, nevyžadující ke spuštění hašení zásahu člověka. Lze však spustit i manuálně.

Při požáru dojde k dosažení stanovené teploty v chráněném objektu a tím k prasknutí teplocitové hadičky. Následný pokles tlaku uvolní ventil, který vyupustí hasicí médium. Tim doje k rychlému a velmi efektivnímu hasicímu zásahu

Celý systém lze napojit na jiná elektronická zařízení. Např.: Odpojení přívodu elektrického napětí do objektu, ventilace či klimatizace.

Společnost REI45 zajišťuje projektovou činnost i realizaci zařízení.

Zaujaly Vás naše služby?

+420 604 835 065

Copyright 2018 REI 45 s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo Ace IT s.r.o. / SEO a internetový marketing