Oxid uhličitý - CO₂

Oxid uhličitý - CO₂

Oxid uhličitý je první používaný hasební plyn a to již od roku 1910.
Jedná se o inertní plyn, který hasí požár dvojím účinkem: prudké ochlazení a snížení koncentrace kyslíku.
REI 45 zajišťuje instalaci automatických i manuálních hasicích systému pomocí CO₂.

Hlavní výhody

  • Bezbarvý

  • Bez zápachu

  • Velmi účinný

  • Elektricky nevodivý

  • Cena

Nejčastější použití

  • Neobývané prostory

  • Lokální systémy hašení

  • Hořlavé kapaliny

  • Hořlavé plyny

  • Serverovny

  • Elektrorozvodny VN, NN

  • Trafostanice

Zaujaly Vás naše služby?

+420 604 835 065

Copyright 2018 REI 45 s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Vytvořilo Ace IT s.r.o. / SEO a internetový marketing